Spørsmål, konsultasjon og rådgiving innen bedriftsledelse
  • Analyse og utarbeidelse av arbeidsavtaler samt registrering og behandling av mottatte og sendte dokumenter.
  • Fremskaffelse av andre tjenester relatert til journaler og bemanningsforhold.