Regnskaps- og skatterådgivningstjenester
 • Konsultere klienter ved alt som gjelder skatt;
 • Valg av faktureringssystem (inkludert kassaapparater);
 • Representasjon av klienter i tvister med skatteadministrasjonen, inkludert rettstvister;
 • Årsregnskap og ligningspapir;
 • Skatteoppgjør og konsultasjoner til private personer;
 • Utarbeidelse og innlevering av selvangivelser samt utarbeidelse og innlevering av rapporter;
 • Inventar: Varelager, materielle og finansielle eiendeler;
 • Evaluering av systemet til varelager, materielle varer og økonomiske ressurser og utvikling av et system for forebygging av tap.
Jobbrelaterte lønnsspørsmål/­tjenester:
 • Foreta lønnsberegninger;
 • Annen godtgjørelse knyttet til kompensasjon til ansatte, ferierelatert godtgjørelse, sykepenger, reiseutgifter, godtgjørelser, bonuser og kompensasjonsbetalinger.
Tilbakebetaling av refusjon:
 • Dokumentanalyse;
 • Klargjøring og innlevering av dokumenter (årlig selvangivelser/skattemeldinger for mottakelse av selvangivelse;
Andre regnskapstjenester:
 • Vurdering av kvaliteten på eksisterende regnskapsarbeid samt valg av regnskapsmessig databehandlingsprogram;
 • Utarbeidelse og innlevering av dokumentasjon for registrering av kasseapparater og andre betalingssystemer;
 • Utarbeidelse av andre dokumenter relatert til bokføring og skatt, representasjon av klienter i skattetvister i skatteadministrasjon, domstol og andre organisasjoner;
 • Gi kvalifisert kommunikasjon og dokumentasjon til skattemyndighetene, banker og andre institusjoner eller organisasjoner på vegne av klienten.