Insolvens og selskapsmessige likvidasjonstjenester
  • Konsultasjoner i tilfelle insolvens hos fysiske- og juridiske personer;
  • Representasjon av klient i insolvensprosedyrer, herunder utarbeidelse og innlevering av dokumenter relatert til insolvens i statlige institusjoner.
  • Likvidasjon av selskaper (inkl. konkurs)