Finansiell rådgivning
  • Utvikling av forretningsplan, herunder økonomisk analyse og utvikling av finansiell strøm;
  • Representere klienten i møte med banker, skatteadministrasjon og andre institusjoner eller organisasjoner.